Rautakesko Oy on sulautunut Kesko Oyj:öön 31.10.2016

Yhtiön sulautumisella ei ole vaikutusta liiketoimintaamme eikä yhteistyösopimuksiimme. Toimintamme jatkuu entisellään, myös yhteyshenkilömme säilyvät samoina. Rautakesko-nimi ei ole enää käytössä yhtiönimenä. Poikkeuksen tekee Rautakesko Yrityspalvelu, joka toistaiseksi säilyy asiakkaiden hyvin tuntemana markkinointinimenä. K-brändin mukaisen uuden nimen suunnittelutyö on käynnissä ja nimenmuutoksesta tullaan tiedottamaan erikseen.

Uusi yhtiönimi sekä Y-tunnus ovat 1.11.2016 alkaen:
Kesko Oyj Y-tunnus 0109862-8

Kululaskuosoitteemme on muuttunut, muuten laskutusosoitteet pysyvät ennallaan.

Uusi postiosoitteemme on:
Kesko Oyj
PL 50
00016 KESKO

Tilinumeromme säilyy vielä toistaiseksi samana. 

Keskon strategisena tavoitteena on rakentaa aiempaa yhtenäisempi Kesko-konserni. Tavoitteen saavuttamiseksi Kesko yksinkertaistaa konsernin rakennetta fuusioimalla 10 tytäryhtiötään Kesko Oyj:öön vuosien 2016 – 2017 aikana.

<k-logo